Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT chi tiết: Cách kê khai điều chỉnh Tăng – Giảm thuế GTGT, điều chỉnh Đầu ra – Đầu vào, Doanh thu, kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót …trên phần mềm HTKK.

Rất nhiều bạn thành thạo trong việc kê khai thuế GTGT nhưng lại rất lúng túng trong việc kê khai bổ sung điều chỉnh khi gặp phải những sai sót. Bài viết này sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong việc kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT.

 

Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

– Sau khi hết thời hạn nộp tờ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai

– Tờ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

  + Nguyên tắc vàng trong kê khai bổ sungSAI ĐÂU SỬA ĐÓ, sai ở kỳ tính thuế nào thì  quay lại đúng kỳ tính thuế đó để khai bổ sung. Sai ở chỉ tiêu nào tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa lại chỉ tiêu đó về số liệu đúng.

Lưu ý: Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BCT ngày 01/01/2014 thì:

– Đối với hóa đơn đầu ra kê khai sót: phát hiện thiếu sót ở kỳ nào thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu (nếu có).

– Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót:  không giới hạn thời gian kê khai, nếu phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì vẫn được kê khai bổ sung vào thời điểm nào cũng được miễn là trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

Hướng dẫn cách điều chỉnh kê khai bổ sung thuế GTGT

Trước khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, các bạn cần nhớ 1 số Chú ý như sau nhé:

1. Tùy vào từng thời điểm phát hiện sai sót mà cách xử lý sẽ khác nhau:

Thời điểm phát hiện Cách xử lý
a. Nếu phát hiện trong thời hạn nộp Tờ khai – Lập lại Tờ khai mới, rồi nộp lại
– Không lập Tờ khai bổ sung thuế GTGT
b. Nếu phát hiện sau khi hết hạn nộp Tờ khai – Lập Tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
– Kèm theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS.

– Các lỗi kê khai sai như: Kê khai sai doanh thu đầu ra, sai giá trị hàng hóa mua vào, sai tiền thuế, sai thuế suất, sai số tiền thuế được khấu trừ, sai số tiền thuế kỳ trước chuyển sang …

2. Bỏ sót hóa đơn Đầu vào – Đầu ra (Quên không kê khai):

Bỏ sót hóa đơn Đầu ra Bỏ sót hóa đơn đầu vào
– Phải kê khai bổ sung điều chỉnh vào kỳ phát sinh hóa đơn đầu ra.
(Tức là kê khai bổ sung điều chỉnh lại tháng, quý mà DN xuất hóa đơn đó) như hướng dẫn dưới bài viết.
VD: Tháng 11/2019 phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn đầu ra của tháng 7/2019 -> Thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai tháng 7/2019.
– Kê khai vào kỳ phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót.
(Tức là kê khai vào tháng, quý phát hiện hóa đơn đó)
VD: Tháng 12/2019 phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn đầu vào của tháng 9/2019 -> Thì kê khai vào Tờ khai tháng 12/2019.

Trường hợp phát hiện kê khai sai nhưng chưa hết hạn nộp tờ khai.

Khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế nhưng còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới (tờ khai lần đầu ), điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại.

Cách xử lý:
Không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn vậy là xong.
(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

Lưu ý: Chọn như trên hình và nộp lại, không  chọn tờ khai bổ sung

-> Vào phần mềm HTKK -> Lựa chọn kỳ kê khai Quý 1/2019 -> Chọn “Tờ khai lần đầu

 

Hướng dẫn điều chỉnh kê khai bổ sung GTGT
(Hướng dẫn điều chỉnh kê khai bổ sung GTGT)

Trường hợp phát hiện kê khai sai nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế:

– Trường hợp này có 2 tình huống xảy ra như sau:

1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:

Những lỗi sai như: Kê khai sai Giá trị hàng hóa mua vào (Chỉ tiêu 23); Kê khai sai Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (Chỉ tiêu 29, 30, 32, 32a)

Cách xử lý:
– Vào Tờ khai kỳ kê khai sai – > Chọn :”Tờ khai bổ sung – > Sửa lại cho đúng các Chỉ tiêu kê khai sai -> Kết xuất XML, rồi nộp qua mạng.

Bước 1Vào phần mềm HTKK , click chọn ” kỳ kê khai sai” => chọn tờ khai bổ sung

Lưu ý: Lập được tờ khai bổ sung thì phải có dữ liệu của tờ khai lần đầu trong HTKK, các  nguyên tắc lấy dữ liệu kê khai bổ sung:

+ Bổ sung lần 1 => lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu

+ Bổ sung lần 2 => lấy dữ liệu của tờ khai bổ sung lần 1

+ Bổ sung lần n => lấy dữ liệu của tờ khai bổ sung lần n-1

Điều chỉnh kê khai GTGT

Ví Dụ: Ngày 28/02/2019 Công ty kế toán Hưng Phúc phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2019 bị sai giá trị hàng hóa mua vào (tức là sai Chỉ tiêu 23)
– Lúc đầu kê khai Chỉ tiêu 23: 50.000.000

Xử lý:
– Vào Tờ khai Tháng 2/2019 – > Chọn :”Tờ khai bổ sung – > Sửa lại cho đúng Chỉ tiêu 23 (Lúc đầu là:50.000.000 -> Nhập đúng lại là: 250.000.000) -> Kết xuất Tờ khai, rồi nộp qua mạng.

2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ:

Các lỗi sai thường gặp như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra – đầu vào, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

Dưới đây là các bước điều chỉnh:

Ví dụ: Vào ngày 04/05/2019 công ty kế toán Hưng Phúc phát hiện ra tờ hóa đơn đầu vào số 0059 ngày 15/01/2019 của Công ty Thiên Phúc với số tiền chưa VAT là 10.000.000 đồng và thuế VAT  là 1.000.000 đồng. Nhưng kế toán kê khai sai số tiền chưa VAT là 5.000.000đ và thuế VAT là 500.000đ

Bước 1: Các bạn đăng nhập HTKK : Vào “Kỳ kê khai sai” à Tích chọn vào“Tờ khai bổ sung”, các bạn xem hình dưới để rõ hơn:

Hướng dẫn điều chỉnh KHBS

Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên tờ khai điều chỉnh:

Kê khai điều chỉnh tăng / giảm trực tiếp trên 3 chỉ chiêu là [23], [24], [25].

Điều chỉnh kê khai thuế

Do Quý 1 kế toán kê khai hoá đơn đầu vào giá trị là: 5.000.000đ vào chỉ [23] và VAT: 500.000đ chỉ tiêu [24]; [25] nên chúng ta sẽ điều chỉnh lại giá trị đúng vào chỉ tiêu [23] là: 10.000.000đ và chi tiêu [24]; [25] là 500.000đ.

Bước 3: Sau khi điều chỉnh bấm chọn “ Ghi” để phầm mềm tổng hợp dữ liệu.

Bước 4: Mở tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh bằng cách ấn chọn sheet  “KHBS “phía dưới, cạnh tờ khai điều chỉnh.

Cách điều chỉnh KHBS

Các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số liệu điều chỉnh và số đã kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu [40] và [43] như sau:

a. Nếu [40] > 0 : Tăng số tiền thuế  GTGT phải nộp

– Mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp phần mềm đã tính ở phần B ( Tính số tiền chậm nộp )

– Ngoài ra không phải kê khai chỉ tiêu [37], [38] ở kỳ thuế phát hiện sai.

Xem thêm: Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT

b. Nếu [40] < 0 : Giảm tiền thuế GTGT phải nộp

– Tự theo dõi riêng bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì trừ đi, tuyệt đối không được cho vào chỉ tiêu [38] ở kỳ hiện tại, vì chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ.

c. Nếu [43] > 0: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại

d. Nếu [43] < 0: Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

– Theo như VD trên: thì số liệu kê khai điều chỉnh rơi vào trường hợp chỉ tiêu [43]  >0 (500.000 >0 )

Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 500.000 đồng

Nhập vào chỉ tiêu [38] : 500.000 đồng của Quý 2/2019

Bước 5: Giải trình: kế toán giải trình vào phần lý do khác, cuối tờ KHBS, lý do mà các bạn làm sai .       


Nếu các bạn còn  thắc mắc vấn đề gì hãy để lại comment nhé. Đội ngũ Hưng Phúc sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn.

0 đánh giá "Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT"

5.0

5 sao
0 đánh giá
4 sao
0 đánh giá
3 sao
0 đánh giá
2 sao
0 đánh giá
1 sao
0 đánh giá
Nhập thông tin
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hãy xem bình luận mọi người nói gì về Hưng Phúcx
()
x
seo companybest smm panelInstagram Verified Badge