Mức xử phạt khi kê khai sai ảnh hưởng tiền thuế

Mức xử phạt khi kê khai sai ảnh hưởng tiền thuế

Kê khai thuế sai có bị phạt không? Mức xử phạt kê khai thuế sai dẫn đến Thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc Tăng số tiền thuế được hoàn hoặc Không ảnh hưởng đến số tiền thuế. Những trường không không bị xử phạt. Mức phạt tối trốn thuế, gian lận thuế:

Mức xử phạt khi kê khai sai ảnh hưởng tiền thuế 1
(Mức xử phạt kê khai thuế sai)

Đại lý thuế Hưng Phúc xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt đối với hành vi khai sai ảnh hưởng tiền thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Đối với các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế sẽ bị phạt theo những trường hợp sau đây:

1. Kê khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

a. Tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế kịp thời điều chỉnh

Tăng số thuế được miễn, giảm. Người nộp thuế kịp thời phát hiện và đã ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, biên lai khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

b. Tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế chưa điều chỉnh

Số lượng thuế được miễn, giảm. Người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, biên lai kê khai thuế. Khi bị cơ quan, công ty có thẩm quyền phát hiện. Người kê khai sai đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước. Kịp thời trước thời điểm cơ quan, công ty có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế..

c. Đã xác định là có hành vi khai sai, trốn thuế

– Số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan, công ty có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế. Xác định là có hành vi khai sai, trốn thuế. Nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có mức độ nhẹ và tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước kịp thời trước thời điểm cơ quan, công ty có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận xử phạt theo mức phạt tiền.

– Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ cũng làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn .

2. Mức xử phạt đối với các hành vi kê khai sai

– Là 20% được tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm (cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế).

– Trường hợp người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Hoặc tăng số tiền thuế được hoàn  thì phải nộp đủ số tiền thuế đã khai thiếu, nộp cao hơn số tiền thuế được hoàn. Và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn.

Trường hợp, người nộp thuế có hành vi khai sai quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà bị xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này, cụ thể như sau:

“Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 12, Khoản 7 Điều 13 Thông tư này.

b) Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.”

(Theo điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính)

Trường hợp đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

“1. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

2. Phạt tiền 1.050.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.500.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.”

3. Mức xử phạt số tiền thuế chậm nộp

– Mức xử phạt số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi quy phạm là 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

– Ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

– Tổng số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định. Và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo. Hoặc ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

a. Người nộp thuế tự xác định được số tiền phạt chậm nộp

Trường hợp người nộp thuế tự xác định được số tiền phạt chậm nộp. Thì có thể tự khai, tự nộp số thuế phạt vào ngân sách nhà nước.

b. Người nộp thuế không xác định được số tiền phạt chậm nộp

– Người nộp thuế không tự xác định được hoặc không xác định đúng số tiền phạt chậm nộp. Thì cơ quan thuế sẽ xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

– Nếu công ty, DN chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng. Và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định thì sẽ bị xử lý như sau: Ngoài việc nộp đủ số thuế kê khai sai đã khấu trừ. Hoặc đã được hoàn còn bị xử phạt thêm 10% trên tổng số thuế khai sai. Đồng thời công ty, DN tự tính tiền chậm nộp hoặc cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho công ty, DN biết.


Nếu các bạn còn  thắc mắc vấn đề gì hãy để lại comment nhé. Đội ngũ Hưng Phúc sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn.

0 đánh giá "Mức xử phạt khi kê khai sai ảnh hưởng tiền thuế"

5.0

5 sao
0 đánh giá
4 sao
0 đánh giá
3 sao
0 đánh giá
2 sao
0 đánh giá
1 sao
0 đánh giá
Nhập thông tin
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0986883137
0
Hãy xem bình luận mọi người nói gì về Hưng Phúcx
()
x
Best SMM Panel Free WordPress Themes Breaking News Breaking News