Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT 1

Hướng dẫn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, số tiền bằng chữ …theo Thông tư 26 và thông tư 39

– Sai sót khi viết hoá đơn là việc khó tránh khỏi nay Đại lý thuế Hưng Phúc sẽ hướng dẫn chi tiết lập biên bản điều chỉnh hoá đơn khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai thành tiền…  (nói chung là hóa đơn viết sai) nếu hai bên đã kê khai thì: Hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai và lập hóa đơn điều chỉnh (Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39)

Chú ý: Nếu hóa đơn viết sai mà chưa kê khai thì các bạn lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới nhé. xem thêm: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Sau đây Đại lý thuế Hưng Phúc xin chia sẻ mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT do viết sai đơn giá mặt hàng:

ĐẠI LÝ THUẾ HƯNG PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./BBĐCHĐ TPHCM, ngày … tháng … năm 2020
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Đại lý thuế Hưng Phúc, chúng tôi gồm có:

Bên A: Đại lý thuế Hưng Phúc
Do ông: Nguyễn Văn A, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: 174/21 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại: 0986883137 ; Email: dailythuehungphuc@gmail.com
Mã số thuế: 0315525949.

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 00058, ký hiệu HP/19E ngày 21/1/2020 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2020 và lập hóa đơn điều chỉnh số 00098, ký hiệu HP/19E ngày 12/5/2020, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: TIVI LG 4K

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 TIVI LG 4K bộ 01 8.000.000 8.000.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  TIVI LG 4K bộ 01 10.000.000 10.000.000

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Nếu hóa đơn viết sai tên, địa chỉ công ty nhưng mã số thuế đúng thì chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh.(Theo Thông tư 26).


Đại Lý Thuế Hưng Phúc xin chia sẻ thêm mẫu biên bản điều chỉnh tên, địa chỉ công ty để các bạn tham khảo:

ĐẠI LÝ THUẾ HƯNG PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./BBĐCHĐ TPHCM, ngày … tháng … năm 2020
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Đại lý thuế Hưng Phúc, chúng tôi gồm có:

Bên A: Đại lý thuế Hưng Phúc
Do ông: Nguyễn Văn A, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: 174/21 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại: 0986883137 ; Email: dailythuehungphuc@gmail.com
Mã số thuế: 0315525949.

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 00058, ký hiệu HP/19E ngày 21/1/2020 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2020 và lập hóa đơn điều chỉnh số 00098, ký hiệu HP/19E ngày 12/5/2020, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnhDo ghi sai địa chỉ công ty mua hàng (Tên công ty,tên hàng, mst cũng điều chỉnh như vậy nhé).

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: 174/21 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: 174/21 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT về tại đây:

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT 3

 


Nếu các bạn còn  thắc mắc vấn đề gì hãy để lại comment nhé. Đội ngũ Hưng Phúc sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn.

0 đánh giá "Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT"

5.0

5 sao
0 đánh giá
4 sao
0 đánh giá
3 sao
0 đánh giá
2 sao
0 đánh giá
1 sao
0 đánh giá
Nhập thông tin
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0986883137
0
Hãy xem bình luận mọi người nói gì về Hưng Phúcx
()
x
Best SMM Panel Free WordPress Themes Breaking News Breaking News